دبیرخانه کنگره: دانشگاه الزهرا(س) 021- 22 46 53 22 ده ونک
LiveZilla Live Chat Software

هزینه های شرکت در همایش

هزینه های شرکت در همایش

ثبت نام برای حضور در روز برگزاری 80000 تومان
ثبت نام شرکت کنندگان آزاد 80000 تومان
ثبت نام نویسندگان همراه 80000 تومان

 

سیستم مدیریت و برگزاری همایش موسسه آموزشی تحقیقاتی نورباران اندیشه (پورتال آنلاین مدیریت و داوری همایش)