دبیرخانه کنگره: دانشگاه الزهرا(س) 021- 22 46 53 22 ده ونک
LiveZilla Live Chat Software

معرفی همایش

دومین کنگره بین المللی "نقش زن در سلامت خانواده و جامعه"، از سوی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا (س) با همکارهای اتحادیه بین المللی قفقاز و دفتر همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه الزهرا (س) و با حمایت مراکز علمی پژوهشی  و دانشگاهی در تاریخ 30 و 31 فروردین   1396برابر با 19 و 20 آوریل 2017 در دانشگاه الزهرا برگزار خواهد گردید.

 مهمترین اهداف این کنگره به شرح ذیل می باشد:

بررسی سلامت زنان و تأثیر آن بر خانواده و جامعه؛ دستیابی به راههای ارتقاء سلامت زنان و تأثیر آن برخانواده و جامعه در راستای توسعه مناسبات بین المللی در این زمینه؛ تبادل آخرین دستاوردهای علمی بین المللی در زمینه سلامت زنان، خانواده و جامعه؛ بررسی راهکارهای ارتقاء سطح علمی، آموزشی و کاربردی زنان در خانواده و جامعه؛ شناسایی و معرفی عوامل تهدیدکننده سلامت زنان، خانواده و جامعه؛ بررسی و شناسایی راهکارهای پیشگیری و درمان مشکلات تأثیرگذار بر سلامتی زنان و خانواده و جامعه؛ دستیابی به راههای مؤثر در ارتقاء سطح سلامت زنان در جامعه؛ ارزیابی و تحلیل نقش زنان در شکل گیری وجوه مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خانواده و جامعه؛ تثبیت دیدگاه های بروز و منطقی در خصوص نگاه خانواده  و جامعه به نقش زن و عملی کردن بازخورد آن در سطح منطقه ای؛ فراهم آوردن زمینه لازم برای ارائه الگوهای جدید با هدف سهم سازی نوین با محوریت نگرش و پژوهش در خصوص نقش زنان در ساختار اجتماعی خرد و کلان درجامعه شناسی منطقه ای؛ بازخوانی نقش آفرینی زن در شکل گیری جامعه خرد و کلان؛ تأثیر شخصیت زن در ایجاد همگرایی فردی و اجتماعی برای تثبیت روحیه صلح؛ تقدیر از پدیدآورندگان آثار علمی ، پژوهشی ،اقتصادی و کارآفرینی زنان در سطوح مختلف جامعه

در این کنگره حول چهار محور سلامت معنوی، سلامت روانی، سلامت جسمانی  و سلامت اجتماعی بحث و تبادل نظر خواهد شد. در راستای همین محورها از پژوهشگران و صاحب نظران دعوت به همکاری و ارسال مقاله می شود.

سیستم مدیریت و برگزاری همایش موسسه آموزشی تحقیقاتی نورباران اندیشه (پورتال آنلاین مدیریت و داوری همایش)